Konstrukcja sztachety z PCV na plot i furtkę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu do urzędu wyjąwszy szczególne wypadki.

Stawianie ogrodzenia Winylowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu gminie poza wyjątkowymi wypadkami.

Balaski z plastiku na plot i bramę ze sztachetek nie przekraczające wysokości 2,2 m wznoszone pośrodku dwoma ościennymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń przy drogach prywatnych oraz wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balaski z PCV na plot i bramkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu powinno zawierać gatunek ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego instalacji a także zaplanowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada doczepić oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych a także jeśli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do budowy ogrodzenia z Winylu na plot i furtkę sztachetowa potrzebne są uzupełniające uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, kiedy planowane ogrodzenie Winylowe na plot i furtę ze sztachet jest niezgodne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji jak projektowane ploty z Winylu na plot i furtkę ogrodzeniowamoże grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie rozpoczęcia robót przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s